La creativitat artística és un bé de tots. El teatre, la música, la poesia, el circ … L’art és un magnífic vehicle d’expressió on els beneficis són indiscutibles a l’hora de millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental. Però, exactament que és el que podem aconseguir a través de les arts escèniques? Aquí us expliquem les principals.

5 beneficis de les arts escèniques

1- Rehabilitació

Desenvolupar la concentració i la memòria, la capacitat d’imaginació i la coordinació en equip són habilitats que a través de les arts escèniques vas promovent. Igualment és de vital importància l’enorme gratificació que reben del públic. I és que està comprovat que la salut mental de les persones millora quan els seus treballs s’exposen i, d’alguna manera, el seu esforç es veu reconegut.

2- Inclusió

En la batalla contra l’estigma social, tant en el teatre, com en la música, com en el circ … són exemples fonamentals que permeten trencar amb els estereotips i tòpics amb què es reflecteixen les psicopaties en la ficció. És una oportunitat de reflectir la diversitat que existeix en la societat de forma inclusiva.

3- Identificació

Les persones que acudeixen a un centre o associació en on comparteixen inquietuds artístiques o creatives se senten identificats amb un grup. Consisteix en tot un projecte vital en on els companys experiències, alegries i petites il·lusions del dia a dia.

4- Autonomia

Al potenciar la creativitat es millora la salut. A través de les arts escèniques el pacient reforça les seves pròpies capacitats i això es nota molt positivament en el propi benestar psíquic.

5- Cultura popular

La cultura popular és la que fa el poble per al poble. Una manera de reflectir com som, com ens sentim i quins són els nostres desitjos. Així, a través dels espectacles, disposem d’una fèrtil contribució a la creació i enriquiment de la cultura popular.