FITXA D’INSCRIPCIÓ

IMPORTANT! Omplint aquest formulari d'inscripció accepteu les Bases de les COMPANYIES PROFESSIONALS DE L'ALTRE FESTIVAL 2021.


PRESSUPOST (especifiqueu base i impostos)

En els apartats dietes, allotjament i transport, podeu indicar els conceptes, per exemple, “dietes per a 3 persones per a 2 dies”, o el valor total per a cadascun dels conceptes.


CONTACTE

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.

ARTS ESCÈNIQUES I SALUT MENTAL

Per què el vostre espectacle hauria de ser inclòs en un festival que tracta la temàtica de la salut mental?