Hola Altres artistes i companyies!

Éxit total de convocatòria! En aquests moments estem valorant totes les propostes artístiques presentades.

Pel que fa la resolució:

 • A les companyies i artistes professionals els hi comunicarem si han estat o no seleccionades, tot seguint els criteris indicats a les bases.
 • A les companyies i artistes aficionats, tal com indiquen les bases, la selecció es farà per sorteig entre totes les inscripcions rebudes.

  El sorteig es farà el dilluns 1 de febrer i la metodologia serà la següent:

  1) A cada companyia li hem assignat un número, el qual s’ha comunicat per correu electrònic a totes les participants.
  2) Al sorteig traurem un únic número.
  3) A partir del número escolliti en ordre correlatiu, programarem tantes companyies com siguin viables per disponibilitat d’espais i fitxa tècnica per l'edició d'enguany del festival.

  El mateix dilluns 1 de febrer comunicarem a totes les companyies si han estat seleccionades o no, tot informant-les del número escollit, la quantitat de companyies inscrites i la quantitat de companyies programades.