regadora festival

Un nom inclusiu i reconeixedor

Sota la paraula l’Altre definim el nostre projecte d’arts escèniques i salut mental

Moltes vegades ens pregunten com va nèixer el nom “l’Altre Festival”. Va sorgir amb aquesta idea de l’altre, perquè poguéssim plantejar qui és aquest altre… La paraula “altre” utilitzada com a títol del projecte és una manera de diferenciar-se, no per una qüestió negativa i estigmatitzadora, sinó per una qüestió positiva. Si pensem que una paraula només té un sentit també la limitem. Quan diem “l’altre” podem associar la paraula amb el fet diferenciador, però si hi pensem una mica més profundament, ens adonem que la paraula “l’altre” té una interpretació totalment inclusiva i reconeixedora…

I, com diu Manel Anoro, director del festival “Nosaltres som, com tu, l’altre, i aquesta interpretació de la paraula també força la mirada sobre no- saltres i interpel·la sobre el reconeixement… No som qualsevol… Som l’altre… però no l’altre de salut mental… l’altre són tots menys jo, i de vegades fins i tot l’altre ets tu mateix…”

D’altra banda, a l’hora de pensar en un circuit de representacions escèniques, un tema central és la mobilitat de les obres. No es tracta tant que siguin rendibles, com que siguin mobibles, no gaire llargues, barates i que es belluguin en un circuit local, potser vinculat al sector públic, les festes populars, les festes majors o de barris… I amb aquesta idea ja comencem a preparar L’Altre Festival 2018