Fuenteovejuna

La Trifulga dels Fútils és una companyia aficionada d'arts escèniques, ubicada a Barcelona. La companyia es crea a l'estiu del 2000. Han passat més de 60 persones per la companyia en tots aquests anys. El seu objectiu és aprendre a fer teatre, gaudir-lo i mostrar-lo al públic. Una companyia en busca de la fecilitat. La felicitat que es mostra, de manera efímera, a través d’allò que anomenem alegria. L’alegria de formar part d’un grup, de ser algú, de ser part, de compartir, de riure, de trobar la pròpia identitat... L’alegria d’estrenar una nova obra... Com és Fuenteovejuna.

Fuenteovejuna. Mort Enrique IV i en plena guerra entre els Reis Catòlics i el Rei de Portugalpel control de la Península, el "comendador" de Fuente Ovejuna abusa del seu poder i maltracta el poble. Farts de tanta opressió, els vilatans s'aixequen en armes i, tots a una...

TELÈFON: 658685859

WEB: http://latrifulgadelsfutils.wixsite.com/latrifulga

MAIL: latrifulgadelsfutils@gmail.com