Un dels principals objectius de l'Altre Festival és estimular la creació de nous llenguatges escènics i crear cultura amb valors, accessible a totes les persones des d’una vessant inclusiva i acollidora. Creiem que totes les persones tenen el dret a formar part del món cultural com a creadores, intèrprets, espectadores o en qualsevol rol que vulguin fer-ho. També creiem que el món cultural no ha de perdre la riquesa continguda en totes aquestes veus infrarepresentades.

Per tal d’avançar cap aquest objectiu, l’Altre Festival produeix cada any un espectacle en el que articula la col·laboració entre reconegudes professionals de les arts escèniques i persones amb i sense problemes de salut mental. Fins ara han estat sis anys d’aprenentatge que ens permeten reconèixer una metodologia de treball i valorar de quina manera aquesta interacció entre professionals i no-professionals beneficia a totes les parts.