DIJOUS 8 DE JUNY 2017

"La Mirada de L'Altre"

Companyia: Parc Sanitari  Sant Joan de Déu i Activament

Gènere: Exposició d’arts plàstiques:Barcelona

Lloc: Iurta

Hora: 19:00

James Rhodes  i Joan Manuel Serrat 

Gènere: Música i col.loqui. Gran Bretanya i Barcelona

Lloc:Fàbrica de Creació

Hora: 20:30